Είναι προϊόντα που προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά και καλύπτονται από εγγύηση αντιπροσώπου. Σημαίνει ότι για οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη επικοινωνείτε με τις επίσημες αντιπροσωπείες της κάθε εταιρείας.